Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunkach:

 • Architektura krajobrazu (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, inżynierskie),
 • Ochrona środowiska (studia drugiego stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ogrodnictwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne)
 • Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni (studia podyplomowe, niestacjonarne)

Prowadzenie  i przygotowywanie treści programowych z następujących przedmiotów:

 • Ekosystemy wodne w krajobrazie
 • Ekosystemy wodne w zagospodarowaniu przestrzennym
 • Historia architektury i sztuki ogrodowej
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Komunikacja społeczna w architekturze krajobrazu
 • Nowe trendy w architekturze krajobrazu
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Ochrona krajobrazu
 • Projektowanie II 
 • Projektowanie komputerowe
 • Projektowanie krajobrazowe
 • Projektowanie zintegrowane
 • Seminarium inżynierskie
 • Teoria i zasady projektowania
 • Urządzanie obiektów architektury krajobrazu 
 • Współczesne trendy w architekturze krajobrazu
 • Zagospodarowanie terenów zieleni
 • Zakładanie i pielęgnowanie ogrodów
 • Zbiorowiska roślinne

Od 2009 r. jestem opiekunem Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'.

Promotor prac dyplomowych

Prace inżynierskie

 1. Krawiecka Eliza. 2014. Krajobraz postrzegany z nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński - Jarzeń. (najlepsza praca dyplomowa z zakresu architektury krajobrazu obroniona w roku akademickim 2013/2014 w kategorii dyplomy inżynierskie).
 2. Kazimierowska Daria. 2014. Współczesny ogród przydomowy. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego ogrodów w Nowinie k. Elbląga, Płocku i Braniewie.
 3. Bródka Elżbieta. 2015. Podwórka jako przestrzeń wspólnot sąsiedzkich na przykładzie Olsztyna.
 4. Wójcik Katarzyna. 2015. Koncepcja projektowa kąpieliska wiejskiego w Trąbinie.
 5. Wachowicz Aleksandra. 2015. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu nad zalewem Ruda w gminie Lipowiec Kościelny.
 6. Zielińska Małgorzata. 2015. Koncepcja zagospodarowania terenu przy miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.
 7. Polewczak Joanna. 2015. Współczesny ogród przy zabudowie szeregowej na przykładzie osiedla Royal Dywity.
 8. Remiszewska Kinga. 2016. Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy hotelu Manor w Olsztynie ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia.
 9. Letkiewicz Aleksandra. 2016. Projekty koncepcyjne sąsiadujących ogrodów przydomowych przy ul. Sosnkowskiego w Ostródzie z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
 10. Bielawska Nikola. 2016. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu plaży wiejskiej nad rzeką Krutynią w miejscowości Ukta.
 11. Pawelec Patrycja. 2016. Analiza i waloryzacja krajobrazu wsi Ługwałd wraz z koncepcjami projektowymi wybranych przestrzeni (wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu obroniona w roku akademickim 2015/2016 w kategorii dyplomy inżynierskie).
 12. Miszczak Kamila. 2016. Analiza dendroflory wybranych cmentarzy ewangelickich na terenie gmin Chełmno i Kijewo Królewskie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu cmentarza ewangelickiego w Brzozowie.
 13. Gugnacka Olga. 2016. Analiza dendroflory wybranych cmentarzy ewangelickich na obszarze gminy Pisz wraz z koncepcją zagospodarowania terenu cmentarza ewangelickiego w Piszu.
 14. Magdalena Lemiech. 2016. Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy Kościele pw. Św. Krzyża we wsi Szestno (gmina Mrągowo).
 15. Klejs Tomasz. 2017. Zagospodarowanie terenu pokopalnianego kruszywa kwarcowego Lidzbark na cele turystyczne i rekreacyjne.
 16. Tomczyk Jessika. 2017. Koncepcja projektowa zatoki Calheta na wyspie Santiago w Republice Wysp Zielonego Przylądka.
 17. Pochodyła Ewelina. 2017. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ścieżki widokowej wzdłuż fragmentu linii brzegowej Rozlewiska Morąskiego.
 18. Małkowska Natalia. 2017. Koncepcja zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy jeziorze Czos w Mrągowie.

Prace magisterskie

 1. Mówiński Paweł. 2015. Kształtowanie zieleni przy współczesnych obiektach sakralnych Olsztyna.
 2. Furgoł Róża. 2016. Krajobraz pobitewny Warmii i Mazur. Koncepcja identyfikacji terenu byłego Mauzoleum Hindenburga pod Olsztynkiem.
 3. Grajewska Anna. 2016. Dostępność przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie.
 4. Wójcik Katarzyna. 2016. Elektrownie wiatrowe a krajobraz. Analiza oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej "Mikołajki Pomorskie" na krajobraz.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim

 1. Mazur Anna. 2017. Przekształcenia krajobrazu na przykładzie warmińskiej gminy Dobre Miasto. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe.

Szkolenia

 1. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci - w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - tytuł projektu: "Nastolatek na uniwersytecie", zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, marzec-czerwiec 2017 r. (10 h). Przedmiot: architektura krajobrazu (uczniowie w wieku 14-16 lat), 12 osób.
 2. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci, kwiecień - maj 2015 r. (12 h). Przedmiot: architektura krajobrazu. Czy tylko kwiaty są ozdobą ogrodu? (klasa 0, I).
 3.  Szkolenie dla pracowników firmy BDK Inplus sp. z o.o. z zakresu rozpoznawania gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na potrzeby planowania przestrzennego, miejsce: rezerwat przyrody Kwiecewo, obszar Natura 2000 Warmińskie Buczyny, Kalwaria Warmińska w Glotowie, 8 godzin, 3 osoby, maj 2012 (przygotowanie merytoryczne i organizacyjne oraz prowadzenie szkolenia).
 4. Szkolenie dla pracowników obiektów turystyki zorganizowanej pt. "Aranżacja przestrzeni zewnętrznej ośrodków hotelowych", 16 godzin (8 godzin wykładów, 8 godzin warsztatów projektowych), 10 osób (przygotowanie materiałów szkoleniowych), czerwiec 2012 r.
 5.  Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci, zajęcia w szkołach społecznych w Olsztynie (SP Absolwent, SP III), Lamkowie, Kronowie, Wipsowie, Ramsowie, Cerkiewniku i Suchaczu), kwiecień 2013 r. (14 h). Przedmiot: architektura krajobrazu. Czy drzewo zawsze rośnie tam gdzie chce? (klasa II, III), Czy tylko kwiaty są ozdobą ogrodu? (klasa 0, I).
 6. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci,, kierunek: Odkrywanie, przedmiot: Ochrona środowiska. Czy w koszu na śmieci są ukryte skarby? (klasy 0, I) - 15 h.
 7. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci,, kierunek: Mistrz i Uczeń, przedmiot: Architektura krajobrazu. Jak przenieść się w trzeci wymiar? Czy z puzzli można stworzyć ogród? Jak policzyć wszystkie drzewa? Jak mówić, żeby być zrozumianym? (klasy V-VI) - 24 h, październik 2013- czerwiec 2014 r.
 8. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci,, kierunek: Tematy, przedmiot: Dizajn. Czy abażur może być dziełem sztuki? (klasy II-III) - 15 h.
 9. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin pt. Ochrona środowiska w dokumentach planistycznych, firma ACTUS Szkolenia i konferencje, Gdańsk Oliwa, 24 lutego 2014 r. (6,5 h.).

Warsztaty 

 1. Warsztaty z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, 7 osób, 14 czerwca 2017 r.
 2. Warsztaty z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, 12 osób, 14 czerwca 2017 r.
 3. Warsztaty projektowania i urządzania terenów przy placówkach oświatowych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, 2 czerwca 2017 r. - 30 osób w wieku 21-26, zakładanie ogrodu przyszkolnego.
 4. Warsztaty projektowania i urządzania terenów przy placówkach oświatowych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, 3, 10 czerwca 2017 r. - ok. 100 osób w wieku 0-100, organizacja festynu wiejskiego popularyzującego naukę, zakładanie ogrodu przyszkolnego.
 5. Warsztaty z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, 9 marca 2017 r., 10 osób - studenci architektury krajobrazu, 5 godzin.
 6. Międzyszkolne warsztaty projektowe "Zielona sala edukacyjna", Olsztyn, 23-24 lutego 2017 r. - 15 godzin, 25 osób, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Pracownia Sztuki Krajobrazu, UWM, Olsztyn - przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego, prowadzący warsztaty.
 7. Warsztaty w ramach programu Erasmus + (1. Horticultural education of children in selected African countries, 2. The landscape of selected countries in the eyes of the children, 3. Landscape architecture in Europe, 4. GIS in landscape architecture and land management) - 8 godzin, Aleksandras Stulginskis University, Kowno, Litwa, 22-27 listopada 2016 r.
 8. Warsztaty z projektowania "Inspiracje w projektowaniu", Katedra Architektury Krajobrazu, 20 października 2016 r.
 9. Warsztaty z projektowania "Projektowanie elementów małej architektury w tropikach", Katedra Architektury Krajobrazu, 17 listopada 2016 r.
 10. Warsztaty kreatywności dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich - w ramach Konferencji Zawodowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, 11 października 2016 r.
 11. Koordynacja warsztatów projektowo-integracyjnych w ramach VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VIII "Ogrodowa Gra Terenowa", IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli uczących w zawodzie technik architektury krajobrazu, Gdańsk, 14-15 kwietnia 2016 r.
 12. Warsztaty pt. "Projektowanie i urządzanie ogrodu przyszkolnego", Państwowe Liceum im. Erica Mendelshona w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 13. Warsztaty pt. "Projektowanie i urządzanie ogrodu przyszkolnego", Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 14. Warsztaty pt. "Projektowanie i urządzanie ogrodu przyszkolnego", Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 15. Warsztaty pt. "Projektowanie i urządzanie ogrodu przyszkolnego", Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, wrzesień 2015 r.
 16. Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów, Państwowe Liceum im. Erica Mendelshona w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 17. Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 18. Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 19. Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania pospolitych gatunków drzew i krzewów, Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, wrzesień 2015 r.
 20. Warsztaty z projektowania ogrodów w otoczeniu budynków mieszkalnych, Escola de Ensino Basico de Achada Grande w Prai (Republika Zielonego Przylądka), kwiecień 2015 r. (25 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 21. Warsztaty plastyczne - "Krajobraz Cabo Verde", Escola de Ensino Basico de Achada Grande w Prai (Republika Zielonego Przylądka), kwiecień 2015 r. (25 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 22. Warsztaty projektowania i urządzania przestrzeni półpublicznych, Escola de Ensino Basico de Achada Grande w Prai (Republika Zielonego Przylądka), kwiecień 2015 r. (50 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 23. Warsztaty z projektowania ogrodów w otoczeniu budynków mieszkalnych, Mcedo school, Nairobi, Kenia, styczeń 2015 r. (40 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 24. Warsztaty plastyczne - "Krajobraz Kenii" , Mcedo school, Nairobi, Kenia, styczeń 2015 r. (40 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 25. Warsztaty projektowania i urządzania przestrzeni półpublicznych, Mcedo school, Nairobi, Kenia, styczeń 2015 r. (40 osób w wieku 8-15 lat, 8 h),
 26. Warsztaty z zakresu inwentaryzacji dendrologicznej w zabytkowych założeniach parkowych, Olsztyn, czerwiec 2014 r.
 27. Warsztaty z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania typu GIS w rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych, Olsztyn, czerwiec 2014 r.
 28. Warsztaty projektowania ogrodów dla dzieci i dorosłych w ramach Pikniku Nauki i Sztuki, Stare Miasto, Olsztyn, 31 maja 2014 r.
 29. Warsztaty z pielęgnacji terenów zieleni, Nowa Wieś k. Olsztyna, wrzesień 2014 r.
 30. Warsztaty z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej na terenach cennych krajobrazowo, Bisztynek - Korsze, wrzesień 2013 r.
 31. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Warsztatów Projektowych "Otwarte Drzwi", kwiecień 2013 r. skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 32. Warsztaty sadzenia oraz pielęgnacji roślin cebulowych, warsztaty oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, Park Glazja, Jakubskie Przedmieście, Toruń, wrzesień 2012 r.
 33. Warsztaty ekologiczne oraz projektowania i wykonawstwa i pielęgnacji terenów zieleni podczas festynu ekologicznego "Zielone integracje" w Nowej Wsi, gmina Purda, czerwiec 2012.
 34. Prowadzenie i organizacja nocnych warsztatów projektowych "Noc projektów", tematyka warsztatów: osiedla ekologiczne, październik 2012 r.
 35. Warsztaty z kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów cennych krajobrazowo, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, wrzesień 2012 r.
 36. Warsztaty projektowe podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Architektury Krajobrazu, luty 2012 r.
 37. Warsztaty pt. "Detal architektoniczny zabytkowej zabudowy regionalnej Mazur", wrzesień 2011 r.
 38. Warsztaty pt.. "Współczesne trendy w kształtowaniu otoczenia historycznej zabudowy jednorodzinnej na przykładzie miasta Ostróda", wrzesień 2011 r.
 39. Warsztaty projektowo-plastyczne w Ornecie, grudzień 2010 r.
 40. Warsztaty pt. "Inwentaryzacja i waloryzacja infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych", lipiec 2010 r.
 41. Warsztaty pt. "Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem zabytkowych założeń parkowych", sierpień 2009 r.