Organizacje oraz pełnione w nich funkcje:

 • Warmińsko- Mazurski Oddział Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (Vice-przewodniczący - 2010 – do chwili obecnej)
 • Zespół ds. kształtowania przestrzeni przyrodniczo-krajobrazowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (członek - od 2013 do chwili obecnej)
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu ‘Horyzont’ (Opiekun - 2009 – do chwili obecnej)
 • Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna WWF (Wolontariusz - 2006 – 2008)

Koordynator Współpracy w wybranymi jednostkami:

 1. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, (od 2017)
 2. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, (od 2017)
 3. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, (od 2017)
 4. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją Martiany 21, (od 2017)
 5. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Nadleśnictwem Jagiełek, (od 2017)
 6. Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej - The Centre for Environment & Education (Nature Seychelles) - Republic of Seychelles (od 2016)
 7. Członek Rady Konsultacyjnej Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku (od 2016)
 8. Koordynator  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku (od 2015)

Organizacja konferencji i seminariów naukowych

 1. 2nd International Seminar Natural, Cultural and Social Heritage of Africa, KAUNAS, 22nd of November, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania (członek komitetu organizacyjnego i naukowego).
 2. International seminar ”New Ideas for Cooperation in Common Study Programs and Scientific Research”, 23nd of November, International Week Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. (członek komitetu naukowego).
 3. Seminarium naukowe "Architektura krajobrazu w Afryce", 16 marca 2015 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego).
 4. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, 27-28 kwietnia 2015 (członek komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji, organizacja panelu architektury krajobrazu).
 5. International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja, (członek komitetu organizacyjnego i naukowego).
 6. 4.Seminarium naukowe pt. "Społeczno - przestrzenne uwarunkowania rozwoju dzielnic miejskich", Olsztyn, 11 czerwca 2015 r. (członek komitetu naukowego i organizacyjnego)
 7. 5.XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, maj 2014 (przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji, organizacja panelu architektury krajobrazu).
 8. XVI Forum Architektury Krajobrazu "Kraj-obraz przyszłości", Olsztyn, wrzesień 2013 r. (współorganizator, prowadzenie panelu, redakcja materiałów konferencyjnych, komitet organizacyjny).
 9. XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, maj 2013 (członek komitetu organizacyjnego, organizacja panelu architektury krajobrazu, współorganizator konferencji).
 10. XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, maj 2012 (członek komitetu organizacyjnego, organizacja panelu architektury krajobrazu).
 11. III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu, Olsztyn, luty 2012 (główny organizator, przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego).
 12. XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, maj 2011 (członek komitetu organizacyjnego, organizacja panelu architektury krajobrazu).
 13. XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, maj 2010 (członek komitetu organizacyjnego, organizacja panelu architektury krajobrazu).
 14. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu, Olsztyn, luty 2006 (główny organizator, przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego).

 

Działalność popularyzatorska

2017

 1. Wykład promujący studiowanie architektury krajobrazu w Olsztynie pt. "Co porabia student na zajęciach", oprowadzanie po salach wykładowych i pracowniach projektowych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, 7 osób, 14 czerwca 2017 r.
 2. Wykład promujący studiowanie architektury krajobrazu w Olsztynie pt. "Co porabia student na zajęciach", oprowadzanie po salach wykładowych i pracowniach projektowych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, 12 osób, 14 czerwca 2017 r.
 3. Wykład promujący studiowanie architektury krajobraz w Olsztynie pt. "Co porabia student na zajęciach", oprowadzanie po salach wykładowych i pracowniach projektowych, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, 12 osób, 24 maja 2017 r.
 4. Wykład promujący studiowanie architektury krajobraz w Olsztynie pt. "Co porabia student na zajęciach", oprowadzanie po salach wykładowych i pracowniach projektowych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, 30 osób, 24 maja 2017 r.
 5. Wykład otwarty pt. Na skróty do Azji, czyli słów kilka o Cyprze, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Galeria Mech, Olsztyn, 23 stycznia 2017 r.
 6. Wykład otwarty pt. Travel round the globe but first see Ireland, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Galeria Mech, Olsztyn, 13 lutego 2017 r.
 7. Wykład otwarty podczas Międzyszkolnych warsztatów projektowych "Zielona sala edukacyjna", Katedra Architektury Krajobrazu, UWM, Olsztyn, 23 lutego 2017 r. - "Czym tak na prawdę zajmuje się architekt krajobrazu w Polsce?"
 8. Wykład otwarty w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, 24 lutego 2017 r. - "Projektowanie przestrzeni półpublicznych o charakterze edukacyjnym"
 9. Wykład otwarty podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja IX "Puzzle krajobrazowe", Gdańsk, 6 kwietnia 2017 r. - Bioróżnorodność i regionalizm jako inspiracja projektowa.

2016

 1. Organizacja happeningu pt. Ogrody zmysłów ze studentami architektury krajobrazu i uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, listopad 2016 r.
 2. Wykład pt. "Architekt krajobrazu - perspektywy zawodowe" - w ramach Konferencji Zawodowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, 11 października 2016 r.
 3. Wykład otwarty pt. Słowacja eskapada, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Klubogaleria ARTE, Olsztyn, 24 października 2016 r.
 4. Wykład otwarty pt.: "Kierunek Seszele!" w ramach projektu Biblioteka Kulturalna - Biblioteka Podróżnika, Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka, 6 października 2016 r.
 5. Wykład otwarty pt.: "Słowacja - poza szlakiem" w ramach projektu Biblioteka Kulturalna - Biblioteka Podróżnika, Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka, 6 października 2016 r.
 6. Wykład otwarty pt. Global Garden Project - Kenia, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Restauracja Chilli, Olsztyn, 8 lutego 2016 r.
 7. Wykład otwarty pt. "Global Garden Project - słów kilka o projektowaniu ogrodów w afrykańskich slumsach" - dla młodzieży uczącej się w zawodzie technik architektury krajobrazu z Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, 16 marca 2016 r.
 8. Wykład otwarty pt. Seszele oczami architekta krajobrazu, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Restauracja Chilli, Olsztyn, 23 maja 2016 r.
 9. Promocja UWM podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VIII "Ogrodowa Gra Terenowa", IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli uczących w zawodzie technik architektury krajobrazu, Gdańsk, 14-15 kwietnia 2016 r. - prezentacja uczelni i kierunku architektura krajobrazu.
 10. Wykład otwarty podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VIII "Ogrodowa Gra Terenowa", IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli uczących w zawodzie technik architektury krajobrazu, Gdańsk, 14-15 kwietnia 2016 r. - Zasady projektowania terenów zieleni w tropikach.
 11. Wykład popularyzatorski pt.: Global Garden Project" w ramach VI Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży KORMORANY 2016, Olsztyn, 17 kwietnia 2016 r.

2015

 1. Wykład otwarty pt. Global Garden Project - Republika Wysp Zielonego Przylądka, w ramach Cyklu spotkań podróżniczych Klubu Podróżniczych Inspiracji, Restauracja Chilli, Olsztyn, 7 grudnia 2015 r.
 2. Wykład otwarty pt.: Jeśli nie safari, to co? Global Garden Project - Kenia 2015" w ramach projektu Biblioteka Kulturalna - Biblioteka Podróżnika, Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka, 26 listopada 2015 r.
 3. Wykład otwarty pt." Jak zazielenić Wyspy Zielonego Przylądka?" w ramach projektu Biblioteka Kulturalna - Biblioteka Podróżnika, Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka, 5 listopada 2015 r.
 4. Wykład pt. Zasady projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych, najczęściej popełniane błędy i omówienie podstawowych zasad projektowych, Państwowe Liceum im. Erica Mendelshona w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 5. Wykład pt. Zasady projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych, najczęściej popełniane błędy i omówienie podstawowych zasad projektowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 6. Wykład pt. Zasady projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych, najczęściej popełniane błędy i omówienie podstawowych zasad projektowych, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, wrzesień 2015 r.
 7. Wykład pt. Zasady projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych, najczęściej popełniane błędy i omówienie podstawowych zasad projektowych, Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, wrzesień 2015 r.
 8. Wykład pt. "Formy ochrony środowiska wodnego na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego" w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach, 22 maja 2015 r.
 9. Opracowanie materiałów do i przeprowadzenia konkursu nt. Wiedzy o Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego" w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach, 23 maja 2015 r.
 10. Organizacja Konkursu Umiejętności Zawodowych w branży architektury krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, 13 marca 2015 r.
 11. Pomysłodawca cyklu seminariów naukowych. 1. "Architektura krajobrazu na świecie", 16 marca 2015 r.
 12. Grant popularyzatorski Fundacji na rzecz nauki polskiej w ramach projektu SKILLS - eNgage (marzec - grudzień 2015),
 13. Promocja Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w ramach Drzwi Otwartych UWM, 17 marca 2015 r.
 14. Komitet organizacyjny zbiorowej wystawy fotografii  „T.J.A. - taka jest Afryka”, Galeria SOWA, OLSZTYN, 29/03/2015 – 12/04/2015,
 15. Promocja UWM podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VII "Miejski ogród z recyklingu", 26-27 marca 2015 r. - prezentacja uczelni i kierunku architektura krajobrazu.
 16. Wykład otwarty podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VII "Miejski ogród z recyklingu", 26-27 marca 2015 r. - Czy architektura krajobrazu może się znudzić?
 17. Wykład i moderowanie dyskusji pt. "Perspektywy zawodowe pracy architekta krajobrazu" w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, edycja VII "Miejski ogród z recyklingu", 26-27 marca 2015 r.
 18. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'

2014

 1. Pomoc w organizacji warsztatów w ramach projektu "Miasto zielone z natury", Olsztyn, 12 grudnia 2014 r. Projekt to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich, a także prezentacja tzw. dobrych praktyk z prezentowanego zakresu. Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizator projektu - Agencja Create Event, Chojna; organizacja Przedsiębiorstwo Usługowe AMBIT, Gdańsk.
 2. Organizacja i prowadzenie warsztatów projektowania komputerowego dla młodzieży Technikum w Dobrym Mieście, Olsztyn 28 listopada 2014 r.
 3. Organizacja wystawy prac studentów architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej Kortowa... "Co mnie gryzie...", listopad 2014, Kortowo.
 4. Piknik Nauki i Sztuki, promocja Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Stare Miasto, Olsztyn, 31 maja 2014 r. (członek komitetu organizacyjnego)
 5. Współorganizator Tygodnia z Architekturą, Koszary Dragonów, Olsztyn (członek komitetu organizacyjnego).
 6. Organizacja warsztatów projektowych dla dzieci „Zieleń przed budynkiem mieszkalnym” w ramach Tygodnia z Architekturą.
 7. Organizacja wystawy prac studentów Architektury Krajobrazu, Olsztyn, Koszary Dragonów (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 8. Współprowadzenie otwartych zajęć dotyczących projektowania terenów zieleni i rysunku dla młodzieży klas maturalnych - Technika w Smolajnach i Dobrocinie, Olsztyn 26 lutego 2014 r.
 9. Promocja kierunku architektura krajobrazu podczas Dni Otwartych UWM w Olsztynie, kwiecień 2014 r.
 10. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'

2013

 1. Promocja kierunku architektura krajobrazu podczas Dni Otwartych UWM w Olsztynie, kwiecień 2013 r.
 2. Przewodniczący komitetu organizacyjnego, pomysłodawca i organizator Kortowskiego Festiwalu Sztuki Krajobrazu "Po-wiązania", Olsztyn, kwiecień 2013 r.
 3. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'

2012

 1. Pomysłodawca, organizator i opiekun merytoryczny festynu ekologicznego "Zielone integracje" w Nowej Wsi, gmina Purda, 2 - 3 czerwca 2012 r. Podczas festynu przeprowadzono warsztaty projektowania, urządzania i pielęgnacji ogrodów, rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów oraz poprowadzono zajęcia z "domowego recyclingu". Przeprowadzono zbiórkę roślin oraz wspólnie z mieszkańcami zaprojektowano i obsadzono roślinnością przestrzeń publiczną przy remizie strażackiej i wiejskiej świetlicy.
 2. Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ogólnopolskim konkursie dla organizacji studenckich i kół naukowych: Działaj razem z Praca@Danone - I Miejsce - jedyny reprezentant - Koło Naukowe Architektów Krajobrazu 'Horyzont',
 3. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'

2011

 1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego, pomysłodawca i opiekun merytoryczny „Zielonych rewolucji” - festiwalu architektury krajobrazu zorganizowanego podczas II Święta ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie, czerwiec 2011 r.
 2. Członek komitetu organizacyjnego II Święta ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie, czerwiec 2011 r.
 3. Wolontariusz podczas LandArt Festival 2011  Artyści dla Ziemi organizowanego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, Toruń, maj 2011 r. (koordynacja prac przy instalacjach).
 4. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'
 5. Organizacja cyklu spotkań pt. Zieleń w krajobrazie współczesnego miasta, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (członek komitetu organizacyjnego), styczeń - maj 2011 r.
 6. Organizacja happeningu ekologicznego nad jeziorem Długim w Olsztynie, czerwiec 2011 r.

2010

 1. Członek komitetu organizacyjnego I Kortowskich Spotkań z Architekturą Krajobrazu, zorganizowanych z okazji dziesięciolecia utworzenia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie kierunku studiów Architektura krajobrazu. Pomoc w organizacji oraz prowadzenie seminarium nt. "Architekt krajobrazu na rynku pracy",3 lipca 2010 r.
 2. Przewodniczący komitetu organizacyjnego, pomysłodawca, organizator i opiekun merytoryczny happeningu Żywioły architekta krajobrazu, Stare Miasto w Olsztynie, 7 listopada 2010 r. Działaniom happeningowym towarzyszyła wystawa 15 tymczasowych instalacji prezentujących interpretacje żywiołów przez architekta krajobrazu.
 3. Administrator strony internetowej Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont'

2009

 1. Promocja kierunku architektura krajobrazu podczas Dni Otwartych UWM w Olsztynie, kwiecień 2009 r.