Tytuł/stopień zawodowy – naukowy

 

 

doktor nauk technicznych - architektura i urbanistyka,

magister inżynier- architektura krajobrazu,

                               gospodarka przestrzenna

 

październik 2007 - lipiec 2013

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

 

dziedzina: Nauki techniczne

dyscyplina: Architektura i urbanistyka

Wydział Architektury

temat pracy doktorskiej: Kształtowanie i ochrona krajobrazów gmin na przykładzie gminy wiejskiej i miejskiej Ostróda

dyplom - wyróżnienie

  

 

październik 2006 listopad 2008

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 

 

kierunek: Gospodarka przestrzenna,

specjalność: Gospodarowanie przestrzenią
i nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

temat pracy magisterskiej: Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

dyplom

 

 

luty 2006 lipiec 2007

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

kierunek: Architektura krajobrazu,

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

temat pracy magisterskiej: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Botanicznego w Olsztynie

dyplom

 

 

październik 2002 styczeń 2006

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

 

 

kierunek: Architektura krajobrazu,

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

temat pracy inżynierskiej: Możliwości wykorzystania chronionych gatunków roślin nasiennych Spermatophyta
w projektowaniu terenów zieleni i ogrodów

dyplom - wyróżnienie