Inwentaryzacje dendrologiczne z gospodarką drzewostanem

Wykonuję profesjonalne opracowania z zakresu dendrologii. Sporządzam inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem oraz zestawieniami opłat za wycinkę drzew i projektami nasadzeń zastępczych. Do każdej z inwentaryzacji opracowuję nowatorską metodykę prac terenowych i kameralnych. Przykładowe opracowania mogą dotyczyć:

  • inwentaryzacji zabytkowych parków,
  • inwentaryzacji nasadzeń kolidujących z inwestycjami,
  • inwentaryzacji drzew o dużych wartościach przyrodniczych.

Ekspertyzy dendrologiczne

Sporządzam profesjonalne ekspertyzy z zakresu dendrologii. Wykonuję opracowania dotyczące oddziaływania na pomniki przyrody oraz inne cenne okazy drzew planowanych inwestycji mogących być w kolizji z drzewostanem.