Oferta:

1. Architektura krajobrazu:

Ogrody:

           Zajmuję się projektowaniem, zakładaniem  i pielęgnacją ogrodów przydomowych. Moje realizacje cechuje prostota formy, indywidualizm i umiejętne wpisanie się w specyfikę miejsca. Najchętniej tworzę nowoczesne ogrody z dużą ilością bylin i traw ozdobnych. Ogrody tworzę z pasją i staram się zarażać nią swoich klientów. Do moich usług należy także fachowe doradztwo dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych:

        Zajmuję się projektowaniem miejskich i wiejskich przestrzeni publicznych. W zakresie moich zainteresowań są projekty niekonwencjonalne i nowatorskie. Od małej architektury aż po projekty rewitalizacji składowisk odpadów komunalnych i badania dotyczące przekształceń krajobrazu kulturowego.

Projekty rewaloryzacji zabytkowych parków:

           Wykonuję projekty rewaloryzacji zabytkowych obiektów (parki, ogrody). Pomagam w uzyskaniu odpowiednich uzgodnień i dofinansowań na realizację projektów.

2. Dendrologia:

Inwentaryzacje dendrologiczne z gospodarką drzewostanem:

            Wykonuję profesjonalne opracowania z zakresu dendrologii. Sporządzam inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem oraz zestawieniami opłat za wycinkę drzew i projektami nasadzeń zastępczych. Do każdej z inwentaryzacji opracowuję nowatorską metodykę prac terenowych i kameralnych. Przykładowe opracowania mogą dotyczyć:

  • inwentaryzacji zabytkowych parków,
  • inwentaryzacji nasadzeń kolidujących z inwestycjami,
  • inwentaryzacji drzew o dużych wartościach przyrodniczych.

Ekspertyzy dendrologiczne:

            Sporządzam profesjonalne ekspertyzy z zakresu dendrologii. Wykonuję opracowania dotyczące oddziaływania na pomniki przyrody oraz inne cenne okazy drzew planowanych inwestycji mogących być w kolizji z drzewostanem.

3. Ochrona i planowanie przestrzeni:

Inwentaryzacje florystyczne i faunistyczne do opracowań planistycznych:

            Wykonuję inwentaryzacje florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe i urbanistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Analizy krajobrazowe (elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne i inne):

            Sporządzam analizy i waloryzacje krajobrazowe dla obszarów o dużych wartościach krajobrazowych. Wykonuję ponadto analizy wpływu i skutków oddziaływania na walory krajobrazowe obszarów przeznaczonych pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Podstawą sporządzania tych opracowań są budowane dla danego obszaru Numeryczne Modele Terenu (NMT).

Opracowania ekofizjograficzne:

     Zajmuję się sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych sporządzanych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 8 województw.

Prognozy oddziaływania na środowisko:

            Zajmuję się sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 9 województw.

Inne opracowania planistyczne:

            Zajmuję się ponadto innymi opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego. Między innymi kartami informacyjnymi przedsięwzięć i raportami oddziaływania na środowisko (głównie zabudowa mieszkaniowa, elektrownie wiatrowe), analizami przestrzennymi, oraz aspektem ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym.

4. Dydaktyka:

Warsztaty projektowe

            Prowadzę różnego rodzaju warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych. Tematyka warsztatów związana z architekturą krajobrazu, ekologią i ochroną środowiska:

  • warsztaty projektowania i urządzania terenów zieleni,
  • warsztaty z hortiterapii,
  • warsztaty z projektowania komputerowego,
  • warsztaty projektowania ogrodów,
  • warsztaty plastyczne,
  • warsztaty "recyclingowe".

Pozostaję otwarty na propozycję tematyki warsztatów.

Szkolenia

            Przeprowadzam i opracowuję programy szkoleń z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ekologii. Szkolenia są skierowane do różnych grup wiekowych i prowadzone na najwyższym poziomie. Każde z nich jest przygotowywane indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta.

5. Działalność organizacyjna:

            Organizuję konferencje naukowe, festyny ekologiczne oraz imprezy tematycznie związane z ochroną środowiska. Przygotowuję i prowadzę happeningi o różnej tematyce. Lubię podejmować nowe wyzwania. Zapraszam do współpracy.