Sporządzam analizy i waloryzacje krajobrazowe dla obszarów o dużych wartościach krajobrazowych. Wykonuję ponadto analizy wpływu i skutków oddziaływania na walory krajobrazowe obszarów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i in. Podstawą sporządzania tych opracowań są budowane dla danego obszaru Numeryczne Modele Terenu (NMT).

Przykładowe opracowania: