Sporządzam profesjonalne ekspertyzy z zakresu dendrologii. Wykonuję opracowania dotyczące oddziaływania na pomniki przyrody oraz inne cenne okazy drzew planowanych inwestycji mogących być w kolizji z drzewostanem.

Przykładowe opracowania:

  • Antolak M., Pawelec P. 2017. Ekspertyza dendrologiczna dotycząca 3 drzew porastających działki nr 25/13 i 25/6 przy ul. Żeromskiego 19 w Braniewie (województwo warmińsko-mazurskie), ss. 10.
  • Antolak M. 2016. Ekspertyza dendrologiczna dotycząca określenia wieku i terminu wycięcia 130 sztuk drzew porastających działkę nr 95/5 (obręb Zerbuń, gmina Jeziorany), ss. 11.
  • Antolak M. 2015. Ekspertyza dendrologiczna dotycząca wykrotu drzewa rosnącego przy drodze relacji Dzięgiele - Babki w gminie Gołdap, ss. 7, biegły powołany przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi, województwo armińsko-mazurskie.
  • Antolak M. 2014. Opinia dendrologiczna dotycząca terminu wycięcia drzewa na działce nr 60 w obrębie Skandawa (gmina Barciany) województwo warmińsko-mazurskie.
  • Antolak M. 2013. Opinia dotycząca zasadności stwierdzenia czy zadrzewiania znajdujące się na działkach o numerach ewidencyjnych 517 i 519 (obręb Radziechowice Drugie), położonych w miejscowości Radziechowice Drugie, gmina Ładzice, spełniają warunki by uznać je jako plantacja drzew. PERN "Przyjaźń" S.A., województwo łódzkie.
  • Antolak M. 2012. Ekspertyza dendrologiczna. Oddziaływanie budowy Galerii Warmińskiej w Olsztynie na dendroflorę. BDK Inplus, Olsztyn, ss. 67, województwo warmińsko-mazurskie.