Zajmuję się ponadto innymi opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego, socjologii przestrzeni i ochrony środowiska. Między innymi kartami informacyjnymi przedsięwzięć i raportami oddziaływania na środowisko (głównie zabudowa mieszkaniowa, elektrownie wiatrowe), analizami przestrzennymi, oraz aspektem ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym.

Przykładowe opracowania: