Zajmuję się sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 11 województw.

Przykładowe opracowania: