Zajmuję się sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 9 województw.

Przykładowe opracowania: