Wykonuję profesjonalne projekty rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. Zajmuję się również uzgadnianiem projektów oraz pozyskiwaniem funduszy na ich realizację.

Przykładowe opracowania:

  • Antolak M. 2017. Koncepcja projektowa rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego w Patrykach, gm. Purda (województwo warmińsko-mazurskie).
  • Antolak M. 2016. Koncepcja projektowa rewaloryzacji z elementami adaptacji zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Bożem, gmina Mrągowo (województwo warmińsko-mazurskie).
  • Antolak M. 2015. Projekt rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Mortęgach.
  • Antolak M., Grabowska K., Grucela A., Jakubiak J.,  Knercer U., Krasińska E., Leoniuk W. 2008. Inwentaryzacja zabytkowego parku w Kortowie wraz z gospodarką drzewostanem.
  • Antolak M., Bronakowska M., Chmielewski A., Cybowska A., Czop J., Grabowska K., Grucela A., Jakubiak J., Jakubowska M., Krasińska E., Krzemińska J., Kupska B., Musiał M., Orzechowska M., Przybyłko K., Sikora A., Sikora D., Szwarcewicz M., Szymaniuk M., Woźna A., Zakrzewska M., Borowska A., Dobrzyńska O., Drwęcka I., Kowalewska J., Kruszewski K., Lewandowska A., Liedtke Z., Piotrowska M. B., Szymańska I., Witkowska M. 2005-2009. Inwentaryzacja zabytkowego parku w Głotowie wraz z gospodarką drzewostanem.