Zajmuję się projektowaniem miejskich i wiejskich przestrzeni publicznych. W zakresie moich zainteresowań są projekty niekonwencjonalne i nowatorskie. Od małej architektury aż po projekty rewitalizacji składowisk odpadów komunalnych i badania dotyczące przekształceń krajobrazu kulturowego.

Przykładowe opracowania: