Inwentaryzacje florystyczne i faunistyczne do opracowań planistycznych

Wykonuję inwentaryzacje florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe i urbanistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Analizy krajobrazowe (elektrownie wiatrowe)

Sporządzam analizy i waloryzacje krajobrazowe dla obszarów o dużych wartościach krajobrazowych. Wykonuję ponadto analizy wpływu i skutków oddziaływania na walory krajobrazowe obszarów przeznaczonych pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych. Podstawą sporządzania tych opracowań są budowane dla danego obszaru Numeryczne Modele Terenu (NMT).

Opracowania ekofizjograficzne

Zajmuję się sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych sporządzanych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 8 województw.

Prognozy oddziaływania na środowisko

Zajmuję się sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Jestem autorem kilkunastu opracowań na terenie 9 województw.

Inne opracowania planistyczne

Zajmuję się ponadto innymi opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego. Między innymi kartami informacyjnymi przedsięwzięć i raportami oddziaływania na środowisko (głównie zabudowa mieszkaniowa, elektrownie wiatrowe), analizami przestrzennymi, oraz aspektem ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym.